Økonomisk støtte

§1. Formål og virkeområde Tilskuddsordningen skal øke barn og unges muligheter til medvirkning, ansvar, engasjement, samfunnsinnsikt og positiv livsopplevelse ved deltakelse i det ideelle frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Barn og unge skal gjennom egen aktivitet gis mulighet til å utvikle seg innenfor det virksomhetsfelt organisasjonen har. Ordningen skal bidra til å styrke organisasjonene som demokratiske virksomheter. Forskriften har sitt virkeområde i Oslo Kommune (Over står forskriftene gjeldende for den økonomiske støtten som vi i Distrikt Oslo får av Oslo Kommune).

 

NB! Les nøye det som står under.

Grunnet den kommunale støtten av Oslo Kommune, har Distrikt Oslo muligheten til å innvilge økonomisk støtte til enkeltpersoner eller lokallag om dette skulle være ønskelig. For å kunne søke, uavhengig om det er enkeltperson eller lokallag, er det viktig at de nødvendige papirene blir sendt inn. De nødvendige papirene er tilgjengelig hos lokallagsledere eller hos distriktsrepresentanten.

Hvordan søke

For å kunne søke om økonomisk støtte fra NUK-Distrikt Oslo må lokallaget/ enkelpersonen søke gjennom de nødvendige søknadspapirene

Lokallag: For lokallag fungerer søknadsprosessen slik at en fra lokallagets styre sender en skriftlig søknad med beskrivelse av hva støtten skal gå til, samt også et budsjett om det er til et arrangement.

*Viktig at lokallaget spesifiserer hva pengestøtten skal gå til.

Må sende kvittering etter endt arrangement.

Enkeltpersoner: For enkeltpersoner fungerer søknadsprosessen slik at enkeltpersonen sender inn en søknad til distriktrepresentanten, eventuelt til en i Distrikt styre, med en begrunnelse om hvorfor de søker støtte.

*Se eget skjema for søknader for enkeltpersoner.

 

Bruken av støtte

1) Støtten som blir innvilget skal brukes for å fremme engasjement blant lokallagene.

2) All støtten som blir innvilget og som blir brukt skal dokumenteres gjennom kvitteringer.

*Om det blir funnet ut at støtten ikke blir brukt på den måten som det søkes om, blir vedkommende nødt til å tilbakebetale støtten og betale for det resterende om nødvendig.

Enkeltpersoner

Prosjektstøtte